Výzva k podání nabídky - Udržovací práce a stavební úpravy obecního úřadu č.p.123

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ve smyslu § 12 a §18 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách stavba malého rozsahu, která je vypsána mimo režim zákona v souladu s §6 zákona.

Podrobnosti v příloze