Zájezd do divadla

Obecní úřad Kněžnice, pořádá zájezd do divadla...

Zájezd na muzikál HELLO DOLLY se uskuteční dne 8.12.2012. Zájemci, z řad místních občanů, se mohou hlásit k účasti na této kulturní akci u pí. Kudrnáčové, tel. číslo 728 935 015

odkaz do divadla