SOB - Závěrečný účet za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Závěrečný účet Svazku obcí Brada za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 - viz. příloha.