Dokumenty, formuláře, žádosti

užitečné dokumenty ke stažení

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

V příloze naleznete Návrh závěrečného účtu Obce Kněžnice za rok 2019 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kněžnice za rok 2019, kontrola proběhla dne 10.12.2019 na OÚ Kněžnice a dne 22.04.2020 "dálkově" - nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.).

Stránky