Dokumenty, formuláře, žádosti

užitečné dokumenty ke stažení

Rozpočtové opatření č.3/2017

Povinně zveřejňovaný dokument související s rozpočtem obce - Rozpočtové opatření č.3/2017, jímž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce - viz. příloha

Rozpočtové provizorium na rok 2018

Do doby schválení Rozpočtu obce na rok 2018 se bude financování obce řídit dle Rozpočtového  provizoria na rok 2018.  

Více naleznete v příloze.

Rozpočtové opatření č.2/2017

Povinně zveřejňovaný dokument související s rozpočtem obce - Rozpočtové opatření č.2/2017, jímž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce - viz. příloha

 

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Kněžnice 2018-2019

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Kněžnice 2018-2019 - viz. příloha

Směrnice č.1/2017 o zadávání veřejných zakázek

Vnitřní směrnice č.1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - viz. příloha

Závěrečný účet obce Kněžnice za rok 2016

V příloze naleznete schválený Závěrečný účet obce Kněžnice za rok 2016.

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

V příloze naleznete Návrh závěrečného účtu Obce Kněžnice za rok 2016 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Kněžnice za rok 2016