Info

Kontakty

odkaz na stránku s kontakty, adresou a ostatní informace o úřadě

http://www.kneznice.cz/obec/obecni-urad

Nabídka majetku k propachtování/pronájmu

Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu , parc. č. 1018/9  a  1266/2 v k.ú. Kněžnice

Více viz přílohy

Výsledek Volby prezidenta 2018 - I.kolo

Oznámení - Volba prezidenta ČR 12. a 13. ledna 2018 ( případné II. kolo 26. a 27. ledna 2018) - doba a místo konání

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky

viz příloha

PF2018

Oznámení - Volba prezidenta ČR 12. a 13. ledna 2018 ( případné II. kolo 26. a 27. ledna 2018) - první zasedání okrskové volební komise

Informace o prvním zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky

viz příloha

Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2018

Přehled plánovaných zasedání zastupitelstva v příloze