Info

Svoz objemného odpadu

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

Obecní úřad Kněžnice ve spolupráci s TS Jičín pořádá odvoz objemného odpadu od budovy Obecního úřadu dne:

26.9.2020 – 27.9.2020 (kontajner bude umístěn ve dvoře, vstup na čip!!!)

Upozorňujeme občany, že kontejner je určený výhradně k odkládání objemného odpadu od občanů, nikoliv k odkládání živnostenského odpadu!!!

Mezi objemný odpad patří:

Informace o plánovaném přerušení dodávky el. energie 8.9.2020

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060719013 v obci Kněžnice.

Dne Od Do
  08.09.2020 7:30 15:00

 

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst:

08.09.2020 (07:30 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060719013

Informace o zveřejnění dokumentace vlivů záměru „Silnice I/35 Turnov - Úlibice“ na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí / odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence dne 18/08/2020 vydalo dokumentaci vlivů záměru „Silnice I/35 Turnov - Úlibice“ na životní prostředí.

 

Do dokumentace je možné nahlédnout v úředních hodinách na OÚ Kněžnice. Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci na Obecní úřad Kněžnice ve lhůt ě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce. 

Informace o výluce na železniční trati č. 041 v úseku Libuň - Turnov

Provozovatel dráhy, Správa železnic, s. o., informuje o výluce na železniční trati 041 Hradec Králové - Jičín - Turnov, která bude probíhat dne 4. září 2020 od 7:20 hod. do 17:20 hod. v úseku Libuň - Turnov.

Účelem výluky jsou opravné práce ve vyloučeném úseku.

Dopravce České dráhy, a. s. musí přistoupit k následujícím opatřením:

Volby do zastupitelstev krajů (2.-3.10.2020)

Starosta obce Kněžnice informuje o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020:

  • obec Kněžnice má jeden volební okrsek č. 1
  • sídlo volebního okrsku je Obecní úřad Kněžnice, Kněžnice 123, 50601 Jičín
  • pro občany Kněžnic, Peklovse a Javornice

Zároveň starosta obce jmenuje paní Danu Patzeltovou zapisovatelkou okrskové volební komise.

 

Stránky