Info

Seznam neznámých vlastníků

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) aktualizované údaje k 1.2.2016 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.

OZNÁMENÍ záměru "Silnice I/35 Turnov - Úlibice"

Dokumenty k Oznámení záměru „ Silnice I/35 Turnov – Úlibice“ je možné shlédnout na Obecním úřadě Kněžnice v úřední hodiny (Pondělí 18-20 hod) či po telefonické dohodě se starostou obce - tel.773885473.

Do oznámení záměru lze také nahlédnout na: http://www.cenia.cz/eia nebo  http://www.mzp.cz/eia pod kódem záměru MZP462

Kotlíkové dotace - odkaz na webové stránky Královéhradeckého kraje

Vážený pane starosto, 

od 11.1.2016 začal Královéhradecký kraj přidělovat občanům kraje finanční prostředky na základě Dotačního programu Královéhradeckého kraje č. 16OPK01 – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji („Kotlíkové dotace“). Za účelem zvýšení informovanosti o výše zmíněném dotačním programu prosím umožnění prokliku na  stránky

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189

Stránky