Info

Uzavření OÚ Kněžnice

OÚ Kněžnice se uzavírá pro veřejnost do odvolání z důvodu šíření onemocnění COVID-19, prosím sledujte aktualizaci na vývěsce a na www.kneznice.cz. Neodkladnou návštěvu si můžete domluvit po telefonu:

Daniel Damašek / starosta:             +420 773 885 473 

Dana Patzeltová / místostarostka:    +420 724 970 007

Ke komunikaci lze využít i e-mail obec@kneznice.cz

 

Aktualizace informace z Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ke koronaviru

Doporučení hejtmana Královéhradeckého kraje:

- doporučení, jak si mýt ruce

- pokyny pro cestovatele

- snížení rizik nákazy koronavirem

doporučení občanům a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19

 

!!!Prosím sledujte aktualizace!!! 

Aktuální informace z Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ke koronaviru

Na základě požadavku oddělení krizového řízení KÚ Královéhradeckého kraje zveřejňuji materiál vydaný Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje vztahující se k situaci ohledně Coronaviru.

!!!Prosím sledujte aktualizace!!! 

Záměr č. 1/2020

Zastupitelstvo obce schválilo na zasedání dne 10.02.2020 záměru č. 1/2020 přijmout dar od YACHT CLUB Kněžnice. Předmětem daru jsou pozemky:

 - pozemek p.č. 1292/1 o výměře 13.178 m², trvalý travní porost,

 - pozemek p.č. 1292/2 o výměře 7.423 m², ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha,

 - pozemek p.č. 1292/3 o výměře 527 m², orná půda,

 - pozemek p.č. 1295/3 o výměře 56 m², ostatní plocha – ostatní komunikace

Bruslení s TECMAPLASTEM!!!

Firma TECMAPLAST srdečně zve spoluobčany obce Kněžnice na společné bruslení v neděli 8/3/2020 na zimním stadionu Jičín od 10:00 do 11:30hod (vstupné zdarma).

Teplé občerstvení (káva + čaj) zajištěno.

Stránky