Info

Konec roku 2012

pf2013

Poslední letošní den v roce, tj. pondělí 31.12.2012 bude zavřeno.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití svátků a úspěšný vstup do dalšího roku

Oznámení zahájení zjišťovacího řízení

V příloze naleznete oznámení o zahájení zjišťovacího řízení. Oznámení je k nahlédnutí na místním obecním úřadě a to v úřední hodiny, případně po předchozí telefonické domluvě i v jiný termín.

Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, že každý má možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (budova Regiocentra Nový pivovar) – a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Našli se dva kozlíci

Dnes se na "pasekách" objevili dva bíli kozlíci...

Oba jsou krotcí a staří odhadem 1rok. Ujal se jich pan Flouma, majitel si je může u něho vyzvednout.

Pokud víte, že je ve vašem okolí někdo postrádá, předejte mu tuto informaci...

telefonní spojení: 739 066 512

 

Děkujeme za spolupráci.

Stránky