Info

Oznámení zahájení zjišťovacího řízení

V příloze naleznete oznámení o zahájení zjišťovacího řízení. Oznámení je k nahlédnutí na místním obecním úřadě a to v úřední hodiny, případně po předchozí telefonické domluvě i v jiný termín.

Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, že každý má možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (budova Regiocentra Nový pivovar) – a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Našli se dva kozlíci

Dnes se na "pasekách" objevili dva bíli kozlíci...

Oba jsou krotcí a staří odhadem 1rok. Ujal se jich pan Flouma, majitel si je může u něho vyzvednout.

Pokud víte, že je ve vašem okolí někdo postrádá, předejte mu tuto informaci...

telefonní spojení: 739 066 512

 

Děkujeme za spolupráci.

INFO z FÚ

Vzhledem k digitalizaci pozemků v k.ú. Kněžnice bude muset většina vlastníků podat nové-řádné, nebo dílčí-opravné Přiznání k dani z nemovitosti.

V současné době nemá Finanční úřad v Jičíné nové tiskopisy pro rok 2013 a ani není známa cena pozemků pro rok 2013

Informace a tiskopisy budou k dispozici koncem prosince nebo začátkem ledna. Nové daňové přiznání je nutno podat do 31.ledna 2013. Opožděné podání přiznání může být pokutováno až 500,-Kč

Stránky