Info

VOLBY do zastupitelstva - info

Rozhodnutím č. 207 ze dne 18.6.2010 vyhlásil president republiky volby do zastupitelstev obcí na dny 15. 16. 10. 2010.

Jako kandidát do zastupitelstva obce se může přihlásit občan České republiky s trvalým pobytem
v Kněžnicích, který nejpozději ve dnech voleb dovrší 18 let.

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 7.7.2010 jednohlasně schválilo 5ti členné zastupitelstvo do

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Kněžnice,

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 19.4.2010
na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona Č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem Č. 420/2004 Sb.,o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

celá zpráva v příloze

Stránky