Info

Znak a vlajka obce Kněžnice

Dne 15.04.2019 udělil Parlament České republiky na zasedání podvýboru pro heraldiku a vixilologii obci Kněžnice:

ZNAK OBCE: v modrém štítě knížecí koruna (symbolizující obec Kněžnice), pod ní obilný klas (symbolizující osadu Pekloves) mezi třemi javorovými listy (symbolizujícími osadu Javornice a zárověň počet osad) odvrácenými do stran a dolů, vše zlaté.

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

V příloze naleznete Návrh závěrečného účtu Obce Kněžnice za rok 2018 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kněžnice za rok 2018, kontrola proběhla dne 22.05.2019 na OÚ Kněžnice - nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.).

Stránky