Info

Informace - volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České Republiky 7. a 8. října 2016 - volební okrsky

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České Republiky.

viz. příloha

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška v dědické věci po Romanu Maryškovi - viz příloha.

Daň z nabytí movitých věcí

Na základě požadavku Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj předáváme informace k daním z nabytí nemovitých věcí. 

viz. příloha

 

Záměr č.1/2016

Záměr č. 1/2016 o pronájmu pozemků - viz příloha.

 

Oznámení - volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České Republiky 7. a 8. října 2016

Oznámení o stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České Republiky

viz. příloha

Smlouva o poskytnutí dotace na stavbu "Rekonstrukce obecního úřadu"

V příloze smlouva č. 16POV01-0042/JC/INV o poskytnutí dotace na rekonstrukci obecního úřadu z "Dotační oblasti Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje".

Veřejnoprávní smlouva č.13/VS/2016

V příloze nová Veřejnoprávní smlouva č.13/VS/2016  +  Rozhodnutí KH Kraje a usnesení k uzavření veřejnoprávní smlouvy.