Info

Seznam neznámých vlastníků

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) aktualizované údaje k 1.2.2016 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.

Tříděný odpad a úspora emisí za rok 2014

S malým zpožděním uveřejňuji informace ohledně množství vytříděného odpadu a

Osvědčení o úspoře emisí v Kněžnicích za rok 2014 - viz. přílohy

Starosta

OZNÁMENÍ záměru "Silnice I/35 Turnov - Úlibice"

Dokumenty k Oznámení záměru „ Silnice I/35 Turnov – Úlibice“ je možné shlédnout na Obecním úřadě Kněžnice v úřední hodiny (Pondělí 18-20 hod) či po telefonické dohodě se starostou obce - tel.773885473.

Kotlíkové dotace - odkaz na webové stránky Královéhradeckého kraje

Vážený pane starosto, 

PF 2016

 

Seznam neznámých vlastníků

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) aktualizované údaje k 1.11.2015 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.

Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

Vyžádejte si ZDARMA vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.

https://www.cetin.cz/vyjadrovani-o-existenci-siti

Více v příloze: