Info

OZNÁMENÍ záměru "Silnice I/35 Turnov - Úlibice"

Dokumenty k Oznámení záměru „ Silnice I/35 Turnov – Úlibice“ je možné shlédnout na Obecním úřadě Kněžnice v úřední hodiny (Pondělí 18-20 hod) či po telefonické dohodě se starostou obce - tel.773885473.

Kotlíkové dotace - odkaz na webové stránky Královéhradeckého kraje

Vážený pane starosto, 

PF 2016

 

Seznam neznámých vlastníků

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) aktualizované údaje k 1.11.2015 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.

Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

Vyžádejte si ZDARMA vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.

https://www.cetin.cz/vyjadrovani-o-existenci-siti

Více v příloze:

Odstávka systému občanských průkazů a cestovních dokladů

V příloze informace pro občany od 24.12.2015 – 31.12.2015 odstávka systému občanských průkazů a cestovních dokladů.

Odbor správních agend Jičín

Změna zákona - občasné průkazy, evidence obyvatel a cestovní průkazy

V příloze naleznete informace související s novelami zákonů o OP, CD a EO od 01.01.2016.


Městský úřad Jičín