Info

Výběr poplatku za komunální odpad a psy 2018

Od pondělí 14.5.2018 od 17:30 hod budou vybírány poplatky za komunální odpad a za psy. Dále možno platit každé další pondělí od 18:00 do 20:00 hod na OU.

Poplatek za odvoz netříděného komunálního odpadu 550,-Kč za osobu v obci trvale žijící nebo za rekreační objekt.

Poplatek ze psů 100,-Kč za prvního psa a 150,-Kč za druhého a dalšího psa. Důchodci poplatek ze psů hradí v poloviční výši.

Stránky