Info

Zpráva o bezpečnostní situaci Jičínsko a teritorium Kněžnice

V příloze naleznete zprávu Policie České republiky o bezpečnostní situaci v regionu územního odboru Jičín a v teritoriu obecního úřadu Kněžnice

Omezení provozu Městského úřadu Jičín dne 15. 3. 2016

Omezení provozu Městského úřadu v Jičíně (bývalá budova Aris) dne 15. 3. 2016

v době od 7,30 do 14,30 hod.

 

 

Seznam neznámých vlastníků

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) aktualizované údaje k 1.2.2016 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.

Tříděný odpad a úspora emisí za rok 2014

S malým zpožděním uveřejňuji informace ohledně množství vytříděného odpadu a

Osvědčení o úspoře emisí v Kněžnicích za rok 2014 - viz. přílohy

Starosta

OZNÁMENÍ záměru "Silnice I/35 Turnov - Úlibice"

Dokumenty k Oznámení záměru „ Silnice I/35 Turnov – Úlibice“ je možné shlédnout na Obecním úřadě Kněžnice v úřední hodiny (Pondělí 18-20 hod) či po telefonické dohodě se starostou obce - tel.773885473.

Kotlíkové dotace - odkaz na webové stránky Královéhradeckého kraje

Vážený pane starosto, 

PF 2016