Info

Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2016

Přehled viz příloha

 

Rozpočtové provizorium na rok 2016

Do doby schválení Rozpočtu obce na rok 2016 se bude financování obce řídit dle Rozpočtového

provizoria na rok 2016.  

Více naleznete v příloze.

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kozlov - Tábor

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kozlov - Tábor naleznete v příloze. Případné připomínky doručte písemně na adresu obecního úřadu do 3.12.2015. Poté budou zaslány na adresu AOPK ČR, Regionální pracoviště Liberecko.

Jak získat kotlíkovou dotaci - Informační seminář v Jičíně

Královéhradecký kraj se připravuje na novou vlnu kotlíkových dotací. V následujícím dvouletém období může mezi obyvatele rozdělit až 200 milionů korun.

Ukončení činnosti MUDr. Kráslová Jindřiška

V příloze informace ohledně ukončení činnosti MUDr. Kráslové a mapka umístění

ordinace MUDr. Fraňkové.

ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

V příloze upozornění od firmy ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

Seznam neznámých vlastníků