Vodovod

Výsledek rozboru vody č. 4645/17

V příloze naleznete Protokol o zkoušce vody č. 4645/17

Náklady na vodovod za rok 2016

V příloze kalkulace nákladů na provoz vodovodu Kněžnice v roce 2016.

Výsledek rozboru vody č. 1415/17

V příloze naleznete Protokol o zkoušce vody č. 1415/17

Výsledek rozboru vody č. 546/17

V příloze naleznete výsledek o zkoušce vody č. 546/17

Náklady pro výpočet ceny pro vodné 2017

Zastupitelstvo obce Kněžnice na svém zasedání č.26 konaném dne 12.12.2016 schválilo výši vodného pro rok 2017 ve výši 30,- Kč/m3, a to dle kalkulace - viz příloha.  Cena tedy zůstává stejná jako v roce 2016.

Výsledek rozboru vody č.4906/16

V příloze naleznete výsledek rozboru vody č. 4906/16

Výsledek rozboru vody č. 3334/16

V příloze naleznete výsledek rozboru vody č. 3334/16