Vodovod

Výsledek rozboru vody č. 243/18

V příloze naleznete Protokol o zkoušce vody č. 243/18

Náklady pro výpočet ceny pro vodné 2018

Vážení uživatelé obecního vodovodu,

zastupitelstvo obce Kněžnice na svém zasedání č.38 konaném dne 4.12.2017 schválilo výši vodného pro rok 2018 ve výši 31,- Kč/m3, a to dle kalkulace - viz příloha.  

K drobnému zdražení dochází z důvodu rostoucích nákladů na provozování a údržbu vodovodu. 

Výsledek rozboru vody č. 4645/17

V příloze naleznete Protokol o zkoušce vody č. 4645/17

Náklady na vodovod za rok 2016

V příloze kalkulace nákladů na provoz vodovodu Kněžnice v roce 2016.

Výsledek rozboru vody č. 1415/17

V příloze naleznete Protokol o zkoušce vody č. 1415/17

Výsledek rozboru vody č. 546/17

V příloze naleznete výsledek o zkoušce vody č. 546/17

Náklady pro výpočet ceny pro vodné 2017

Zastupitelstvo obce Kněžnice na svém zasedání č.26 konaném dne 12.12.2016 schválilo výši vodného pro rok 2017 ve výši 30,- Kč/m3, a to dle kalkulace - viz příloha.  Cena tedy zůstává stejná jako v roce 2016.