Vyhlášky

Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (říjen 2016 - leden 2018)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018)

viz příloha

Obecně závazná vyhláška č.2/2018

Obecně závazná vyhláška č.2/2018

nahrazující OZV č.2/2017

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška č.1/2018

Obecně závazná vyhláška č.1/2018

nahrazující OZV č.1/2017

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HJC_007_2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HJC_007_2018 -  viz. příloha.

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HJC_001_2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HJC_001_2018 -  viz. příloha.

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HJC_030_2017

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HJC_030_2017 - viz. příloha

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní těžba

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - lesní těžba

viz. příloha