Vyhlášky

Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (říjen 2016 - leden 2018)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018)

viz příloha

Obecně závazná vyhláška č.1/2018

Obecně závazná vyhláška č.1/2018

nahrazující OZV č.1/2017

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  

* Došlo k upřesnění osvobození od poplatku pro osoby tělesně postižené, a to pouze na držitele průkazu         ZTP a ZTP/P

 

Stránky