Vyhlášky

Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jan Marek

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Jan Marek

viz příloha

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - částečná uzavírka

Dne 25.5.-26.5.2016 proběhne částečná uzavírka železničního přejezdu na silnici I/35 v Kněžnicích z důvodu opravy.

viz příloha

Veřejná vyhláška - MěÚ Jičín - úprava provozu - "Cena města Jičína"

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

"Cena města Jičína" v termínu 11.-12..6.2016, a to vždy max. 07:00 - 20:00 hod.

viz příloha

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

Veřejná vyhláška - viz příloha

Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost

viz příloha.

Obecně závazná vyhláška č.2/2016

Obecně závazná vyhláška č.2/2016

nahrazující OZV č.4/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2016

Obecně závazná vyhláška č.1/2016

nahrazující OZV č.3/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů