Vyhlášky

Nařízení Města Jičína č.2/2016 - zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení Města Jičína č.2/2016 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

viz. příloha

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05, které se oznamuje veřejnou vyhláškou  v souladu s ustanovením § 25 a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jan Marek

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Jan Marek

viz příloha

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - částečná uzavírka

Dne 25.5.-26.5.2016 proběhne částečná uzavírka železničního přejezdu na silnici I/35 v Kněžnicích z důvodu opravy.

viz příloha

Veřejná vyhláška - MěÚ Jičín - úprava provozu - "Cena města Jičína"

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

"Cena města Jičína" v termínu 11.-12..6.2016, a to vždy max. 07:00 - 20:00 hod.

viz příloha

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

Veřejná vyhláška - viz příloha

Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost

viz příloha.