Vyhlášky

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

Veřejná vyhláška - viz příloha

Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost

viz příloha.

Obecně závazná vyhláška č.2/2016

Obecně závazná vyhláška č.2/2016

nahrazující OZV č.4/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2016

Obecně závazná vyhláška č.1/2016

nahrazující OZV č.3/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Veřejná vyhláška - zrušení opatření při nedostatku vody

             VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

                      ZRUŠENÍ

opatření obecné povahy při nedostatku vody

více v příloze:

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY