Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č.2/2016

Obecně závazná vyhláška č.2/2016

nahrazující OZV č.4/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2016

Obecně závazná vyhláška č.1/2016

nahrazující OZV č.3/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Veřejná vyhláška - zrušení opatření při nedostatku vody

             VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

                      ZRUŠENÍ

opatření obecné povahy při nedostatku vody

více v příloze:

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Veřejná vyhláška - Ministerstvo životního prostředí

           VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

 


 

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

 

Obecně závazná vyhláška č.4/2015

Obecně závazná vyhláška č.4/2015

nahrazující OZV č.2/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem