Vyhlášky

Veřejná vyhláška - Ministerstvo životního prostředí

           VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

 


 

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

 

Obecně závazná vyhláška č.4/2015

Obecně závazná vyhláška č.4/2015

nahrazující OZV č.2/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška č.3/2015

Obecně závazná vyhláška č.3/2015

nahrazující OZV č.1/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

Veřejná vyhláška viz příloha

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obecně závazná vyhláška č.2/2015

 

Obecně závazná vyhláška č.2/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška č.1/2015

               

Obecně závazná vyhláška č.1/2015