Vyhlášky

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obecně závazná vyhláška č.2/2015

 

Obecně závazná vyhláška č.2/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška č.1/2015

               

Obecně závazná vyhláška č.1/2015

Vyhláška č.1/2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

Vyhláška č.2/2013

V příloze naleznete změněnou obecně závaznou vyhlášku obce Kněžnice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška FU pro královehradecký kraj...

vyhláška v příloze