Vyhlášky

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání


podrobnosti v příloze

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení


podrobnosti v příloze

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení


podrobnosti v příloze

Vyhláška č.1/2013

Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Veřejná vyhláška

podrobnosti v příloze

Veřejná vyhláška

FU v Jičíně vydává veřejnou vyhlášku, kterou se stanovuje daň z nemovitosti na rok 2012.


Vyhláška v příloze

Vyhláška č.1/2012

Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.