Vyhlášky

Vyhláška č.1/2013

Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Veřejná vyhláška

podrobnosti v příloze

Veřejná vyhláška

FU v Jičíně vydává veřejnou vyhlášku, kterou se stanovuje daň z nemovitosti na rok 2012.


Vyhláška v příloze

Vyhláška č.1/2012

Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje královehradeckého kraje.


bližší info v přiloženém souboru

Vyhláška č.1/2011

Vyhláška č.4/2008 o volném pohybu psů

V příloze Obecně závazná vyhláška č.4/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Kněžnice.