Vyhlášky

Vyhláška č.2/2008

Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Vyhláška č.1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice o místním poplatku ze psů.