Vyhlášky

Vyhláška č.1/2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

vyhláška v příloze

Stránky