Návrh územního plánu - opakované veřejné jednání 26.1.2015

Dokumentace návrhu ÚP obce Kněžnice k opakovanému veřejnému projednávání.

dokumenty v příloze

Přílohy opakovaného plánu sejmuty dne 2.3.2015