Územní plán Kněžnice

Dokumentace Územního plánu Kněžnice  -  viz. příloha.