Veřejná vyhláška

NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU KNĚŽNICE

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU KNĚŽNICE

se bude konat

dne  26.1.2015  v 18.00 hod.

NA OBECNÍM ÚŘADU KNĚŽNICE