Náklady na vodovod za rok 2014

V příloze kalkulace nákladů na provoz vodovodu Kněžnice.