Náklady na vodovod za rok 2015

V příloze kalkulace nákladů na provoz vodovodu Kněžnicev roce 2015.