Náklady na vodovod za rok 2016

V příloze kalkulace nákladů na provoz vodovodu Kněžnice v roce 2016.