Podmínky užívání vody ze zdroje obce Kněžnice

Krajská hygienická stanice povolila užívání vody z obecního vodovodu

na pití a vaření za podmínek, které naleznete v příloze.