Obecně závazná vyhláška č.1/2015

               

Obecně závazná vyhláška č.1/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů