Obecně závazná vyhláška č.1/2017

Obecně závazná vyhláška č.1/2017

nahrazující OZV č.1/2016

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

PřílohaVelikost
obecne_zavazna_vyhlaska_c.1-2017_o_mistnim_poplatku_za_provoz_systemu_shromazdovani_sberu_prepravy_trideni_vyuzivani_a_odstranovani_komunalnich_odpadu.pdf297.22 KB