Obecně závazná vyhláška č.2/2016

Obecně závazná vyhláška č.2/2016

nahrazující OZV č.4/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

 

Součástí vyhlášky je nově sběr velkoobjemového odpadu od občanů.  O termínu přistavení velkoobjemového kontejneru budou občané včas infomováni klasickým způsobem - SMS, vyvěšením na úřední desce, atd...

PřílohaVelikost
vyhlaska_c.2-2016_komunalni_a_stavebni_odpad.pdf191.29 KB