Obecně závazná vyhláška č.3/2015

Obecně závazná vyhláška č.3/2015

nahrazující OZV č.1/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

PřílohaVelikost
obecne_zavazna_vyhlaska_c.3-2015_o_mistnim_poplatku_za_provoz_systemu_shromazdovani_sberu_prepravy_trideni_vyuzivani_a_odstranovani_komunalnich_odpadu.pdf190.63 KB