Obecně závazná vyhláška č.3/2015

Obecně závazná vyhláška č.3/2015

nahrazující OZV č.1/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů