Obecně závazná vyhláška č.4/2015

Obecně závazná vyhláška č.4/2015

nahrazující OZV č.2/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem