Veřejná vyhláška - MěÚ Jičín - úprava provozu - "Cena města Jičína"

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

"Cena města Jičína" v termínu 11.-12..6.2016, a to vždy max. 07:00 - 20:00 hod.

viz příloha