Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

a

VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění

pozdějších předpisů, podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

ve znění pozdějších předpisů, připravilo Návrh opatření obecné povahy o vydání

Národního plánu povodí Labe

PřílohaVelikost
267574849_0_18198_2015-mze-15120.pdf88.43 KB
267574849_1_navrh_oop_npp_labe.pdf196.15 KB