Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05, které se oznamuje veřejnou vyhláškou  v souladu s ustanovením § 25 a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

viz příloha popř. http://www.mzp.cz/cz/program_zlepsovani_kvality_ovzdusi_severovychod

PřílohaVelikost
373721325_0_oop_cz05_s_oduvodnenim.pdf465.61 KB
373721325_4_priloha1_k_oop_cz05_text_pzko.pdf9.69 MB
373721325_2_priloha2_k_oop_cz05_rozhodnuti_o_namitkach.pdf269.31 KB
373721325_6_priloha3_k_oop_cz05_vyporadani_pripominek.pdf626.48 KB
373721325_5_priloha4_k_oop_cz05_stanovisko_sea.pdf307 KB
373721325_1_priloha5_k_oop_cz05_oduvodneni_a_opatreni.pdf310 KB