Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost

viz příloha.