Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (říjen 2016 - leden 2018)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018)

viz příloha