Vítejte na stránkách obce Obec Kněžnice, chcete si nastavit zobrazení:

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Kněžnice

2. Důvod a způsob založení

Obec Kněžnice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. 

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

Organizační struktura obce je zveřejněna v sekci úřad - zastupitelstvo.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Kněžnice, Kněžnice 123, 506 01 Jičín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Kněžnice, Kněžnice 123, 506 01 Jičín

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 18:00 - 20:00

4.4 Telefoní čísla

úřad:                     +420 493 591 107 
starosta:              +420 773 885 473 
místostarostka:  +420 724 970 007

4.5 Čísla faxu

Obec nemá fax

4.6 Adresa internetové stránky

www.kneznice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

obec@kneznice.cz

4.8 Další eletronické adresy

Datová schránka: dbibwt4 

5. Případné platby lze poukázat - číslo účtu

bankovní účet obce Kněžnice 9828541/0100

6. IČ

00271683

7. DIČ

Obec nemá daňové identifikační číslo

8. Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů

Všechny hlavní dokumenty jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska.

Územní plán obce je umístěn v sekci úřad - územní plán 

8.2 Rozpočet

Rozpočty obce jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska - rozpočty

Závěrečné účty jsou k dispozici  úřad - úřední deska - hospodaření

9. Žádosti o informace

Postup pro získání informací naleznete v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Postup pro získání informací naleznete v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.

11. Opravné prostředky

Postup pro získání informací naleznete v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.

12. Formuláře

Všechny platné formuláře jsou k nalezení na odkazu formuláře.

13. Popis postupů - návody na řešení životních situací

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, dle kterých obec postupuje a rozhoduje, dle kterých poskytuje informace a které upravují práva občanů vůči obci.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné v odkazu obecní vyhlášky. 

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Pokud obec požaduje úhradu nákladů v souvislosti s poskytnutím informací, musí sazebník zveřejnit. 

K dispozici v odkazu Služby a poplatky.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení vydaná dle §16a odst. 7 InfZ v případě odvolání nebo stížnosti.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva obce o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § InfZ je k dispozici v sekci úřad - úřední deska - výroční zprávy

aktualizováno: 30. 11. 2020 10:43, OI Developer

Novinky z úřadu

Kněžnice má nový web

aktualizace článku: 30. 11. 2020

  • OI Developer
  • 38

Nová webová stránka obce cílí na Vás, na občany.

Co nového Vám přináší, jaké jsou její hlavní výhody? To se dozvíte v tomto článku.

Základní informace

aktualizace stránky: 16. 11. 2020

Obecní úřad

Obecní úřad Kněžnice je vám k dispozici každé pondělí od 18:00 do 20:00, kdy si zde můžete vyřídit všehny potřebné věci. V ostatních dnech nás můžetenavštívit po předchozí telefonické domluvě.

Dotace

aktualizace stránky: 15. 11. 2020

V tomto momentě nečerpáme žádně dotační tituly.

Odpady

aktualizace stránky: 15. 11. 2020

Připravujeme podrobnosti.