Vítejte na stránkách obce Obec Kněžnice, chcete si nastavit zobrazení:

Úřad

Obecní úřad Naší Obce

Výměra obce: 210 ha

Úřední hodiny: pondělí a středa 19.00-20.00 hodin

Starosta: Jan Stránský
E-mail: starosta@naseobec.cz, tel.: +420 607 849 701

Místostarosta: Martin Stránský
E-mail: posta@naseobec.cz, tel.: +420 736 415 404

Účetní obce: Účetní
E-mail: posta@naseobec.cz

Pověřenec dle GDPR: 
E-mail: poverenec@naseobec.cz

Vznik: Obec vznikla na základě zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích.

Struktura obecního úřadu: Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a účetní

Bankovní spojení: Komerční banka

Bankovní spojení pro úhradu vodného: Komerční banka 

E-mail: posta@naseobec.cz, starosta@naseobec.cz

Datová schránka:

IČ: 


Zastupitelé:

Jan Stránský, Martin Stránský


Finanční výbor:

 - Předseda: Jan Stránský
 - Členové: Martin Stránský

Kontrolní výbor:

 - Předseda: Jan Stránský
 - Členové: Martin Stránský

aktualizováno: 12. 5. 2020 15:15,

Novinky z hasičů a úřadu

Povinně zveřejňované informace

aktualizace stránky: 13. 2. 2021

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

aktualizace stránky: 13. 2. 2021

Ochrana osobních údajů - GDPR

(General Data Protection Regulation)

Informace poskytované správcem nebo zpracovatelem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Poskytování informací

aktualizace stránky: 7. 2. 2021

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A PODÁNÍ

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.